E-Bikes


Ansicht:


Aktion!
Coboc ONE Soho
CHF 2'900.00 CHF 2'400.00
Cube Stereo Hybrid SL
CHF 3'100.00
Flyer Gotour6 5.10
CHF 3'100.00
Flyer Gotour6 7.70
CHF 3'700.00
Flyer Gotour6 7.80
CHF 4'500.00
Aktion!
Flyer RS 7.80
CHF 4'600.00 CHF 3'600.00
Promotion!
Flyer TX 7.70
CHF 2'300.00
Promotion!
Aktion!
Flyer Uproc2
CHF 3'700.00 CHF 3'300.00
Aktion!
Flyer Urban 7.70
CHF 4'800.00 CHF 3'900.00
Flyer Urban 7.70
CHF 3'800.00
Ibex eComfort
CHF 2'500.00
Aktion!
Moustache Friday Black 3
CHF 1'850.00 CHF 1'750.00
Aktion!
Moustache Friday Black 3
CHF 1'800.00 CHF 1'700.00
Aktion!
Moustache Friday Black 3
CHF 1'800.00 CHF 1'700.00
Promotion!
Aktion!
Moustache Samedi 27 Race 9
CHF 3'800.00 CHF 3'500.00
Promotion!
Aktion!
Scott E-Aspect 910
CHF 3'200.00 CHF 2'800.00
Promotion!
Aktion!
Scott E-Spark 710 Plus
CHF 4'300.00 CHF 3'900.00
Aktion!
Stöckli ET
CHF 4'400.00 CHF 3'900.00